ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Results
Expand
Map Contents
Collapse
Click to expand or collapseTérképi rétegek
Click to expand or collapseTelepülésnév
Click to expand or collapseközlekedés
Click to expand or collapsehatárok
Click to expand or collapsevízfelület vízfolyás
Click to expand or collapseMagterület övezete
Click to expand or collapseÖkológiai folyosó övezete
Click to expand or collapsePuffer terület övezete
Click to expand or collapseKiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Click to expand or collapseMezőgazdasági művelésre másodlagosan alkalmas terület övezete
Click to expand or collapseKiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Click to expand or collapseErdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Click to expand or collapseErdőtelepítésre másodlagosan alkalmas terület övezete
Click to expand or collapseOrszágos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseTérségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseTérségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
Click to expand or collapseTörténeti települési terület övezetét pontosító lehatárolás
Click to expand or collapseTörténeti települési terület övezete
Click to expand or collapseKiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület
Click to expand or collapseNagyvízi meder övezete
Click to expand or collapseKiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseSzélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
Click to expand or collapseSzélrőmű elhelyezését korlátozó területek
Click to expand or collapseÚj beépítésre szánt terület kijelölését korlátozó összesítő övezet
Click to expand or collapsetelepülési terület
Click to expand or collapseFelszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe
Click to expand or collapseÁsványi nyersanyaggazdálkodási terület
Click to expand or collapseEgyütt tervezhető térségek övezete
Click to expand or collapseEgyütt tervezhető térségek övezete Megyei TRT által kijelölt további térségek
Click to expand or collapseFöldtani veszélyforrás terület övezetét pontosító lehatárolás csúszásveszélyes terület
Click to expand or collapseFöldtani veszélyforrás terület övezete
Click to expand or collapseVízeróziónak kitett terület övezetét pontosító lehatárolás
Click to expand or collapseVízeróziónak kitett terület övezete
Collapse