ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Results
Expand
Map Contents
Collapse
Click to expand or collapseTérképi rétegek
Click to expand or collapseOrszághatár
Click to expand or collapseMegyehatár
Click to expand or collapseTelepülés közigazgatási határa
Click to expand or collapseEgyéb burkolt út
Click to expand or collapseVízfolyás
Click to expand or collapseVízfelület
Click to expand or collapseKiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Click to expand or collapseKiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Click to expand or collapseOrszágos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseTérségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseKiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseFelszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete
Click to expand or collapseÁsványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete
Click to expand or collapseEgyütt tervezhető térségek övezete Győri agglomeráció
Click to expand or collapseEgyütt tervezhető térségek övezete Soproni településegyüttes
Click to expand or collapseEgyütt tervezhető térségek övezete
Click to expand or collapseKiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseÖkológiai hálózat övezete
Click to expand or collapseErdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Click to expand or collapseTérségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Click to expand or collapseVilágörökség és világörökségvárományos terület övezete
Click to expand or collapseTörténeti települési terület övezete
Click to expand or collapseRendszeresen belvízjárta terület övezete
Click to expand or collapseNagyvízi meder övezete
Click to expand or collapseFöldtani veszélyforrás területének övezete
Click to expand or collapseVízeróziónak kitett terület övezete
Click to expand or collapseVízeróziónak kitett terület övezete által érintett település
Click to expand or collapseSzéleróziónak kitett terület övezete
Click to expand or collapseSzéleróziónak kitett terület övezete által érintett település
Click to expand or collapseTérségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
Click to expand or collapseSzélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete
Click to expand or collapseTelepülési terület
Collapse