ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Results
Expand
Map Contents
Collapse
Click to expand or collapseTérképi rétegek
Click to expand or collapseAlaptérképi elemek
Click to expand or collapse3.1 Országos ökológiai hálózat övezetei
Click to expand or collapse3.2 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Click to expand or collapse3.3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete/Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
Click to expand or collapse3.4 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
Click to expand or collapse3.5 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete/Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapse3.6 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
Click to expand or collapse3.7 Történeti települési terület övezete
Click to expand or collapse3.8 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete
Click to expand or collapse3.9 Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő terület övezete
Click to expand or collapse3.10 Ásványi nyersanyaggazdálkodás terület övezete
Click to expand or collapse3.11 Együtt tervezhető térségek övezete
Click to expand or collapse3.12 Honvédelmi terület övezete
Click to expand or collapse3.13 Nagyvízi meder övezete/Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Click to expand or collapse3.14 Széleróziónak kitett terület övezete
Collapse