ESRI_AGS_NET_WEBADF 10.0.0.0
Results
Expand
Map Contents
Collapse
Click to expand or collapseTérképi rétegek
Click to expand or collapseTelepülésrendszer felirata
Click to expand or collapseKözlekedési hálózat
Click to expand or collapseVízfolyás
Click to expand or collapseKiemelt üdülőkörzet határa
Click to expand or collapseMegyehatár
Click to expand or collapseTelepüléshatár
Click to expand or collapseÖ-1 Magterület
Click to expand or collapseÖ-1 Magterület övezetébe tartozó felszíni víz
Click to expand or collapseÖ-2 Ökológiai folyosó
Click to expand or collapseÖ-2 Ökológiai folyosó övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz
Click to expand or collapseÖ-3 Pufferterület
Click to expand or collapseÖ-3 Pufferterület övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz
Click to expand or collapseT-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Click to expand or collapseT-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó települési térség
Click to expand or collapseT-2 Történeti települési terület
Click to expand or collapseT-2 Történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség
Click to expand or collapseT-3 Világörökség és világörökség várományos települési terület
Click to expand or collapseT-3 Világörökség és világörökség-várományos terület övezetébe tartozó települési térség
Click to expand or collapseL-1 Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület
Click to expand or collapseA-1 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
Click to expand or collapseR-1 Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület
Click to expand or collapseR-2 Ökológiai rehabilitációt igénylő terület
Click to expand or collapseSz-1 Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület
Click to expand or collapseSz-1 Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség
Click to expand or collapseP-1 Földtani veszélyforrás terület
Click to expand or collapseP-1 Földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozó települési terület
Click to expand or collapseP-2 Vízeróziónak kitett terület
Click to expand or collapseF-1 Felszíni vízminőség-védelmi terület
Click to expand or collapseF-1 Felszíni vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települési térség és felszíni víz
Click to expand or collapseD-1 Tómeder övezete
Click to expand or collapseH-1 Térségi hulladékkerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
Click to expand or collapseU-1 Települési terület
Click to expand or collapseU-2 Gazdasági terület
Click to expand or collapseM-1 Általános mezőgazdasági terület
Click to expand or collapseM-2 Kertgazdasági terület
Click to expand or collapseE-1 Erdőterület
Click to expand or collapseE-2 Erdőtelepítésre alkalmas terület
Click to expand or collapseM-3 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
Click to expand or collapseE-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Click to expand or collapseC-1 Szőlőtermőhelyi kataszteri terület
Click to expand or collapseÜ-1 Turisztikai fejlesztési terület
Click to expand or collapseK-1 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete által érintett település
Click to expand or collapseVízgazdálkodási térség
Click to expand or collapseTelepülési térség
Click to expand or collapseErdőgazdálkodási térség
Collapse